Hướng dẫn tìm và khai thác tài liệu trên Trang Thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La

  • 2/23/2024 8:18:10 AM
  • 53

Thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La xin chào mừng quý bạn đọc.

Thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La được sử dụng để quản lý nguồn tài nguyên học liệu số của Trường CĐSL, phục vụ đối tượng bạn đọc là CBGV và HSSV của nhà trường. Khi sử dụng nguồn tài nguyên trên trang Thư viện số Trường CĐSL bạn đọc phải tuân thủ Luật sở hữu trí tuệ và quyền tác giả cũng như quy định của nhà trường và Thư viện.

Mời quý bạn đọc xem bài viết theo đường link dưới đây:

http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/huong-dan-tim-va-khai-thac-tai-lieu-tren-trang-thu-vien-so-truong-cao-dang-son-la-40.html