THỜI GIAN MỞ CỬA

Các phòng phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6 (Nghỉ thứ 7, chủ nhật)
+ Buổi sáng:7h:30 -11h:30
+ Buổi chiều:13h:30 -17h:30

LIÊN KẾT