Luật trồng trọt và bảo vệ thực vật

Luật trồng trọt và bảo vệ thực vật
Thân Thị Hồng Nhung
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
tr;29 cm
005 20240305150318.0
001 00015578
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Thân Thị Hồng Nhung
e biên soạn
245 0 a Luật trồng trọt và bảo vệ thực vật
c Thân Thị Hồng Nhung
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a tr
c 29 cm