Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm Nông nghiệp

Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm Nông nghiệp
Phạm Thị Mơ
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
54 tr;29 cm
005 20240305150327.0
001 00015591
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Phạm Thị Mơ
e chủ biên
245 0 a Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm Nông nghiệp
c Phạm Thị Mơ
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 54 tr
c 29 cm