Sử dụng máy nông nghiệp

Sử dụng máy nông nghiệp
Triệu Thị Thịnh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
29 tr;29 cm
005 20240305150335.0
001 00015581
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Triệu Thị Thịnh
e chủ biên
245 0 a Sử dụng máy nông nghiệp
c Triệu Thị Thịnh
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 29 tr
c 29 cm