Động vật rừng

591/Ð455V
Động vật rừng
Nguyễn Lương Thiện
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Động vật rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
63 tr.:bảng, hình ảnh;30 cm
005 20240301150346.0
001 00015562
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 591
b Đ455V
100 0 # a Nguyễn Lương Thiện
e Biên soạn
245 0 a Động vật rừng
c Nguyễn Lương Thiện b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 63 tr.
c 30 cm
b bảng, hình ảnh
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 63
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Động vật rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003633, GT.003634, GT.003635, GT.003636, GT.003637
910 # # a Dung
d 21/3/2024