Xử lý thống kê toán học trong Lâm nghiệp

634.9/X550L
Xử lý thống kê toán học trong Lâm nghiệp
Lê Thị Hạnh
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Xử lý thống kê,Lâm nghiệp,Thống kê toán học
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
54 tr.:bảng;30 cm
005 20240301150316.0
001 00015575
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9
b X550L
100 0 # a Lê Thị Hạnh
e Biên soạn
245 0 a Xử lý thống kê toán học trong Lâm nghiệp
c Lê Thị Hạnh b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 54 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 54
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Xử lý thống kê
a Lâm nghiệp
a Thống kê toán học
852 # # b Kho Mượn
j GT.003698, GT.003699, GT.003700, GT.003701, GT.003702
910 # # a Dung
d 21/3/2024