Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam (Báo cáo tổng hợp)

Tác giả : Nguyễn Thường

Từ khóa : năng lượng,Việt Nam,môi trường

Nhà xuất bản : Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Năm xuất bản : 1997

Bộ sưu tập : Bảo vệ môi trường đô thị

Số lần đọc : 3

Số lần tải : 0