Thực hành bệnh cây rừng

634.078/TH552H
Thực hành bệnh cây rừng
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Bệnh cây rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
60 tr.;30 cm
005 20240301150327.0
001 00015567
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.078
b TH552H
245 0 a Thực hành bệnh cây rừng
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 60 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 60
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Bệnh cây rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003658, GT.003659, GT.003660, GT.003661, GT.003662
910 # # a Dung
d 21/3/2024