Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho sinh viên ngành quản trị văn phòng phù hợp với tình hình thực tế hiện nay

Tác giả : Quàng Văn Bằng;Bùi Thị Thu Hà

Từ khóa : Đề tài nghiên cứu khoa học,Nâng cao chất lượng,Sinh viên,Quản trị văn phòng,Trường Cao đẳng Sơn La

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2017

Bộ sưu tập : Đề tài nghiên cứu khoa học

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 8