Nhân giống cây trồng

Nhân giống cây trồng
Phạm Thị Mơ
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
57 tr;29 cm
005 20240305150328.0
001 00015580
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Phạm Thị Mơ
e chủ biên
245 0 a Nhân giống cây trồng
c Phạm Thị Mơ
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 57 tr
c 29 cm