Thực vật rừng

580/TH552V
Thực vật rừng
Lê Thị Hạnh
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Thực vật rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
43 tr.;30 cm
005 20240301150303.0
001 00015561
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 580
b TH552V
100 0 # a Lê Thị Hạnh
e Biên soạn
245 0 a Thực vật rừng
c Lê Thị Hạnh b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 43 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 43
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Thực vật rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003628, GT.003629, GT.003630, GT.003631, GT.003632
910 # # a Dung
d 21/3/2024