Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng

Tác giả : Vũ Thị Kim Thanh

Từ khóa : Vũ Thị Kim Thanh,Điều tra dịch hại cây trồng,Phát hiện dịch hại cây trồng,Dịch hại cây trồng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2023

Bộ sưu tập : Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0