GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Tác giả : Nguyễn Thị Vân Anh

Từ khóa : Giáo trình,Trung cấp,Chăn nuôi – thú y,Thực tập nghề nghiệp

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 2

Số lần tải : 2