Photoshop

Tác giả : Đặng Thảo Nguyên

Từ khóa : Photoshop, Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2018

Bộ sưu tập : Giáo trình

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 1