Thực hành lâm học

634.9078/TH552H
Thực hành lâm học
Lê Thị Hạnh
Giáo trình,Lâm sinh,Trung cấp,Thực hành,Lâm học
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
34 tr.;30 cm
005 20240301150305.0
001 00015565
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9078
b TH552H
100 0 # a Lê Thị Hạnh
e Biên soạn
245 0 a Thực hành lâm học
c Lê Thị Hạnh b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 34 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 34
653 # # a Giáo trình
a Lâm sinh
a Trung cấp
a Thực hành
a Lâm học
852 # # b Kho Mượn
j GT.003648, GT.003649, GT.003650, GT.003651, GT.003652
910 # # a Dung
d 21/3/2024