Sinh thái rừng

577.3/S312TH
Sinh thái rừng
Lê Thị Hạnh
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Sinh thái rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
35 tr.;30 cm
005 20240301150338.0
001 00015559
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 577.3
b S312TH
100 0 # a Lê Thị Hạnh
e Biên soạn
245 0 a Sinh thái rừng
c Lê Thị Hạnh b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 35 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 35
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Sinh thái rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003618, GT.003619, GT.003620, GT.003621, GT.003622
910 # # a Dung
d 21/3/2024