Giáo trình vi sinh vật học đại cương

Tác giả : Nguyễn Thị Liên;Nguyễn Quang Tuyên

Từ khóa : nông nghiệp, vi sinh vật, giáo trình

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2004

Bộ sưu tập : Giáo trình

Số lần đọc : 2

Số lần tải : 1