Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm Nông nghiệp

Tác giả : Phạm Thị Mơ

Từ khóa : Phạm Thị Mơ,Sơ chế sản phẩm Nông nghiệp,Bảo quản sản phẩm Nông nghiệp,Chế biến sản phẩm Nông nghiệp

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2023

Bộ sưu tập : Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0