GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: VI SINH VẬT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tác giả : Nguyễn Văn Tuyên

Từ khóa : Giáo trình,Trung cấp,Chăn nuôi – thú y,Vi sinh vật,Bệnh truyền nhiễm

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 9

Số lần tải : 4