Thực hành sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

Thực hành sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Nguyễn Thị Vân
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
45 tr;29 cm
005 20240305150357.0
001 00015586
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Nguyễn Thị Vân
e chủ biên
245 0 a Thực hành sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
c Nguyễn Thị Vân
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 45 tr
c 29 cm