Đất - phân bón

Đất - phân bón
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
82 tr;29 cm
005 20240305140334.0
001 00015576
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Nguyễn Thị Quỳnh Anh
e chủ biên
245 0 a Đất - phân bón
c Nguyễn Thị Quỳnh Anh
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 82 tr
c 29 cm