Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng

Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng
Vũ Thị Kim Thanh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
57 tr;29 cm
005 20240305150323.0
001 00015579
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Vũ Thị Kim Thanh
e chủ biên
245 0 a Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng
c Vũ Thị Kim Thanh
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 57 tr
c 29 cm