Bảo vệ thực vật đại cương

Tác giả : Vũ Thị Ngọc Ánh

Từ khóa : Vũ Thị Ngọc Ánh,Bảo vệ thực vật,Đại cương bảo vệ thực vật

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2023

Bộ sưu tập : Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0