Trồng rừng

634.9/TR455R
Trồng rừng
Nguyễn Văn Đại
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Trồng rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
109 tr.:bảng;30 cm
005 20240301150340.0
001 00015570
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9
b TR455R
100 0 # a Nguyễn Văn Đại
e Biên soạn
245 0 a Trồng rừng
c Nguyễn Văn Đại b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 109 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 109
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Trồng rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003673, GT.003674, GT.003675, GT.003676, GT.003677
910 # # a Dung
d 21/3/2024