Thực hành giống cây rừng

634.978/TH552H
Thực hành giống cây rừng
Lê Thị Hạnh
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Thực hành,Giống cây rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
47 tr.;30 cm
005 20240301150314.0
001 00015564
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.978
b TH552H
100 0 # a Lê Thị Hạnh
e Biên soạn
245 0 a Thực hành giống cây rừng
c Lê Thị Hạnh b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 47 tr.
c 30 cm
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Thực hành
a Giống cây rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003643, GT.003644, GT.003645, GT.003646, GT.003647
910 # # a Dung
d 21/3/2024