Báo cáo kỹ thuật dự án xây dựng mô hình làng sinh thái vùng cao Lúm Pè, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Tác giả : Sở KH & CN Sơn La

Từ khóa : Tin học,Báo cáo kỹ thuật dự án xây dựng mô hình làng sinh thái vùng cao Lúm Pè, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Nhà xuất bản : Sở KH & CN Sơn La

Năm xuất bản : 2003

Bộ sưu tập : Hướng dẫn du lịch

Số lần đọc : 2

Số lần tải : 0