Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa

636.1/N515V
Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa
Hồ Anh Thắng
Giáo trình,Cao đẳng,Chăn nuôi thú y,Ngựa,Chăn nuôi,Phòng bệnh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
52 tr.:bảng, hình vẽ;30 cm
005 20240301150328.0
001 00015558
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 636.1
b N515V
100 0 # a Hồ Anh Thắng
e Biên soạn
245 0 a Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa
c Hồ Anh Thắng b.s.
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Cao đẳng: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 52 tr.
c 30 cm
b bảng, hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 52
653 # # a Giáo trình
a Cao đẳng
a Chăn nuôi thú y
a Ngựa
a Chăn nuôi
a Phòng bệnh
852 # # b Kho Mượn
j GT.003613, GT.003614, GT.003615, GT.003616, GT.003617