Bảo vệ thực vật đại cương

Bảo vệ thực vật đại cương
Vũ Thị Ngọc Ánh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
110 tr;29 cm
005 20240305150308.0
001 00015577
008 240305s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
100 0 # a Vũ Thị Ngọc Ánh
e biên soạn
245 0 a Bảo vệ thực vật đại cương
c Vũ Thị Ngọc Ánh
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 110 tr
c 29 cm