Quản lý lửa rừng

634.9/QU-105L
Quản lý lửa rừng
Vì Văn Toàn
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Quản lý lửa rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
49 tr.:bảng, hình vẽ;30 cm
005 20240301150349.0
001 00015569
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634.9
b QU-105L
100 0 # a Vì Văn Toàn
e Biên soạn
245 0 a Quản lý lửa rừng
c Vì Văn Toàn b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 49 tr.
c 30 cm
b bảng, hình vẽ
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 48 - 49
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Quản lý lửa rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003668, GT.003669, GT.003670, GT.003671, GT.003672
910 # # a Dung
d 21/3/2024