Khoa học gỗ

620.1/KH401H
Khoa học gỗ
Tô Thị Hồng Gấm
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Khoa học gỗ
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
33 tr.:hình vẽ, bảng;30 cm
005 20240301150311.0
001 00015563
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 620.1
b KH401H
100 0 # a Tô Thị Hồng Gấm
e Biên soạn
245 0 a Khoa học gỗ
c Tô Thị Hồng Gấm b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ cao đẳng và trung cấp năm 2023
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 33 tr.
c 30 cm
b hình vẽ, bảng
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 33
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Khoa học gỗ
852 # # b Kho Mượn
j GT.003638, GT.003639, GT.003640, GT.003641, GT.003642
910 # # a Dung
d 21/3/2024