Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật

Tác giả : Đại học luật Hà Nội

Từ khóa : Văn bản pháp luật, Luật

Nhà xuất bản : Tư pháp

Năm xuất bản : 2018

Bộ sưu tập : Tài liệu tham khảo

Số lần đọc : 2

Số lần tải : 0