Nuôi và phòng trị bệnh cho động vật hoang dã

639.9/N515V
Nuôi và phòng trị bệnh cho động vật hoang dã
Giáo trình,Trung cấp,Chăn nuôi thú y,Chăn nuôi,Phòng bệnh,Động vật hoang dã
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
52 tr.:bảng, hình ảnh;30 cm
005 20240301150352.0
001 00015556
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 639.9
b N515V
245 0 a Nuôi và phòng trị bệnh cho động vật hoang dã
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 52 tr.
c 30 cm
b bảng, hình ảnh
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 52
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Chăn nuôi thú y
a Chăn nuôi
a Phòng bệnh
a Động vật hoang dã
852 # # b Kho Mượn
j GT.003603, GT.003604, GT.003605, GT.003606, GT.003607
910 # # a Dung
d 20/3/2023