Giáo trình môn học Tiếng anh chuyên ngành nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Tác giả : Bùi Mạnh Linh

Từ khóa : Tiếng anh chuyên ngành,nhà hàng, khách sạn

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2020

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 1