Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt

639.3/N515V
Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt
Trương Hồng Quang,Hồ Anh Thắng,Hoàng Văn Giáp
Giáo trình,Cao đẳng,Chăn nuôi thú y,Thủy sản nước ngọt,Cá,Chăn nuôi thủy sản,Phòng bệnh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
46 tr.:hình ảnh;30 cm
005 20240301150321.0
001 00015557
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 639.3
b N515V
100 0 # a Trương Hồng Quang
e Chủ biên
245 0 a Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt
c B.s.: Trương Hồng Quang (ch.b.), Hồ Anh Thắng, Hoàng Văn Giáp
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Cao đẳng: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 46 tr.
c 30 cm
b hình ảnh
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 46
653 # # a Giáo trình
a Cao đẳng
a Chăn nuôi thú y
a Thủy sản nước ngọt
a
a Chăn nuôi thủy sản
a Phòng bệnh
700 # a Hồ Anh Thắng
e b.s.
a Hoàng Văn Giáp
e b.s.
852 # # b Kho Mượn
j GT.003608, GT.003609, GT.003610, GT.003611, GT.003612
910 # # a Dung
d 20/3/2023