Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo

636.78/N515V
Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo
Giáo trình,Trung cấp,Chăn nuôi thú y,Chó,Mèo,Chăn nuôi,Phòng bệnh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
74 tr.:hình ảnh;30 cm
005 20240301150351.0
001 00015555
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 636.78
b N515V
245 0 a Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 74 tr.
c 30 cm
b hình ảnh
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 74
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Chăn nuôi thú y
a Chó
a Mèo
a Chăn nuôi
a Phòng bệnh
852 # # b Kho Mượn
j GT.003598, GT.003599, GT.003600, GT.003601, GT.003602
910 # # a Dung
d 20/3/2024