Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch phần 3

Tác giả : Vũ Hồng Trường

Từ khóa : Giáo trình,Hướng dẫn du lịch

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Trung cấp

Số lần đọc : 4

Số lần tải : 1