Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt

Tác giả : Trương Hồng Quang;Hồ Anh Thắng;Hoàng Văn Giáp

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Chăn nuôi - Thú y,Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt

Nhà xuất bản : trường Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2023

Bộ sưu tập : Chăn nuôi - thú y

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0