Điều tra rừng

634,9/Ð309TR
Điều tra rừng
Vì Văn Toàn
Giáo trình,Trung cấp,Lâm sinh,Điều tra rừng,Rừng
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
53 tr.:bảng;30 cm
005 20240301150348.0
001 00015571
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 634,9
b Đ309TR
100 0 # a Vì Văn Toàn
e Biên soạn
245 0 a Điều tra rừng
c Vì Văn Toàn b.s.
b Ngành: Lâm sinh: Trình độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số: 628/QĐ-CĐSL, ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành chương trình đào tạo ngành/ nghề Lâm sinh, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 53 tr.
c 30 cm
b bảng
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 53
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Lâm sinh
a Điều tra rừng
a Rừng
852 # # b Kho Mượn
j GT.003678, GT.003679, GT.003680, GT.003681, GT.003682
910 # # a Dung
d 21/3/2024