Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ

636.3/N515V
Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ
Nguyễn Thị Thu Chung
Giáo trình,Trung cấp,Chăn nuôi thú y,Dê,Thỏ,Chăn nuôi,Phòng bệnh
Sơn La:Trường Cao đẳng Sơn La,2023
ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
149 tr.:bảng, hình ảnh;30 cm
005 20240301150356.0
001 00015553
008 240301s2023 ||||||viesd
041 0 # a vie
082 a 636.3
b N515V
100 0 # a Nguyễn Thị Thu Chung
e Biên soạn
245 0 a Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ
c Nguyễn Thị Thu Chung b.s.
b Ngành: Chăn nuôi - Thú y: Trình Độ: Trung cấp: Ban hành kèm theo Quyết định số 626/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về ban hành chương trình đào tạo ngành/nghề Chăn nuôi - Thú y, trình độ Cao đẳng và Trung cấp
260 # # a Sơn La
b Trường Cao đẳng Sơn La
c 2023
300 # # a 149 tr.
c 30 cm
b bảng, hình ảnh
500 # # a ĐTTS ghi: UBND tỉnh Sơn La. Trường Cao đẳng Sơn La
504 # # a Thư mục: tr. 149
653 # # a Giáo trình
a Trung cấp
a Chăn nuôi thú y
a
a Thỏ
a Chăn nuôi
a Phòng bệnh
910 # # a Dung
d 19/3/2024