Trung tâm Thông tin - Thư viện: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

  • 10/10/2022 8:30:08 AM
  • 1010

 

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-CĐSL ngày 29/9/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022, chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19". Trung tâm Thông tin -  Thư viện đã tổ chức các hoạt động trong tuần lễ cao điểm về học tập suốt đời (từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022) bằng các hoạt động cụ thể như:

 - Tổ chức không gian đọc sách tại phòng Đọc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nền tảng số, nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại các phòng phục vụ.

 

 

 

- Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài liệu trên trang thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La theo địa chỉ http://103.166.185.246 hoặc http://cdsonla.edu.vn.

 

- Khuyến khích CBGV và HSSV trong toàn trường sử dụng Internet để tìm kiếm những kiến thức hữu ích phục vụ giảng dạy, học tập và cuộc sống.

 

 

 

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời thu hút sự tham gia của 7 tập thể lớp và các nhân tham gia với tổng cộng 576 lượt bạn đọc đến 3 phòng phục vụ. Các lớp tham gia chủ yếu là học sinh Khối 10, Khối 12 đang học tại trường.

Như vậy, chỉ trong thời gian rất ngắn, Thư viện đã thu hút được số lượng đông đảo bạn đọc đến sử dụng sản phẩm và dịch vụ thư viện, góp phần hình thành thói quen và nuôi dưỡng nhu cầu học tập thường xuyên cho CBVC, HSSV, từng bước xây dựng văn hoá đọc, văn hóa học tập suốt đời cho CBVC, HSSV; nâng cao khả năng khai thác nguồn lực thư viện, khai thác tri thức trên nền tảng công nghệ internet có chọn lọc.

Trần Thị Vinh Hoa - TT.TT-TV