Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên đến làm việc tại Trung tâm TT-TV trường Cao đẳng Sơn La

  • 8/3/2023 2:36:14 PM
  • 393

Thực hiện công văn số 848/CĐKTKT-HSSV-BĐCL ngày 28/7/2023 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên về việc cử đoàn công tác đến làm việc tại Trường Cao đẳng Sơn La.

Nội dung công việc của Đoàn công tác Trường CĐ KT-KT Điện Biên là tải tài liệu (giáo trình, tài liệu tham khảo) lên Thư viện điện tử và thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La; Tạo tài khoản cho HSSV và nhà giáo của Trường CĐ KT-KT Điện Biên và hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác tài liệu.

Thực hiện theo nội dung công văn nêu trên và sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Trường CĐ Sơn La, Trung tâm TT-TV đã cử cán bộ hướng dẫn cách tải tài liệu (giáo trình, tài liệu tham khảo) lên Thư viện điện tử và thư viện số Trường Cao đẳng Sơn La; Thư viện đã bố trí máy tính đã cài đặt phần mềm Thư viện điện tử, thư viện số cho các cán bộ Trường CĐ KT-KT Điện Biên thực hiện công việc; Hỗ trợ hướng dẫn việc cấp tài khoản cho HSSV và nhà giáo của Trường CĐ KT-KT Điện Biên và hướng dẫn cách thức truy cập, khai thác tài liệu.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đoàn công tác làm việc tại TT TT-TV nhà trường.