29 November

2023

Mỹ thuật Sơn La

Sơn La có một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phong phú và đa dạng với 12 dân tộc anh em: Thái, Kinh, Mường, Mông, Xinh Mun, La Ha, Kháng, Lào, Hoa, Tày, Dao, Khơ Mú cùng chung sức để tạo nên một truyền thống văn hóa đặc sắc và đa dạng cho mảnh đất này, đã xây dựng nên một nền móng văn hóa nghệ thuật vững chắc như: múa, âm nhạc, hội họa, văn học, thơ tiếng phổ thông và thơ tiếng dân tộc

Mỹ thuật đã hình thành và phát triển dựa trên bản sắc đậm đà văn hóa dân tộc, lại mang trong mình truyền thống dân tộc và mang tính hiện thực của mỹ thuật thời đại, với những thế hệ đi trước  như các họa sỹ Mai Long, Nguyễn Thế Minh, Lò An Quang, Cà Kha Sam… đã đặt một nền móng vững chắc cho mỹ thuật tỉnh nhà. Tạo đà cho sự phát triển của Chi hội Mỹ thuật tỉnh Sơn La. Cho đến nay đã có một lực lượng sáng tác tương đối với 14 họa sỹ, trong đó có 6 họa sỹ là hội viên mỹ thuật  Việt Nam, đã thành lập Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Sơn La và chi hội Mỹ thuật tỉnh Sơn La. Chi hội Mỹ thuật cùng đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh đã góp phần quan trọng tuyên truyền quảng bá hình ảnh về con người vùng đất Sơn La giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Với tinh thần lao động nghệ thuật say mê đầy nhiệt huyết, sáng tạo các họa sỹ đã đem đến cho công chúng  những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, đặc sắc của Sơn La, vừa mang tính chất thời sự vừa ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu xa. Những tác phẩm mỹ thuật ấy cùng với các tác phẩm văn hóa nghệ thuật các chuyên ngành đã góp phần đắc lực vào việc giữ gìn phổ biến các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống của các dân tộc  Sơn La, là động lực không thể thiếu thúc đẩy sự phát triển xã hội của tỉnh.

Các họa sỹ đã tích cực sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có lý tưởng và giá trị nghệ thuật cao và đã đạt được nhiều giải thưởng của triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Điển hình như một số họa sỹ: Cà Kha Sam cùng với các tác phẩm như: Chơi xuân, Bản thái xưa, Về chợ, Đợi khách, Chiều bên suối… Họa sỹ Lê Chương với các tác phẩm: Thiếu nữ dao đỏ, Thiếu nữ Hmông… Họa sỹ: Lò An Việt với tác phẩm: Đợi mẹ về, Giữ vững huyết mạch lên chiến trường Điện Biên; Họa sỹ Phạm Thăng với tác phẩm: Vòng xòe, Sau cơn lũ, Chăn tằm... Họa sỹ: Vũ Tiến Dũng với tác phẩm: Phù điêu trang trí ngoại thất trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch, Tiếng khèn xuân…

Các họa sỹ đã tích cực sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có tính lý tưởng và giá trị nghệ thuật cao đã đạt được nhiều giải thưởng của triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Sơn la xuất bản cuốn “Mỹ thuật Sơn La” tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu của các họa sỹ sáng tác trong thời gian qua để tuyên truyền quảng bá đến công chúng và những người yêu mến nghệ thuật hội họa. Chúc các bạn có nhiều trải nghiệm và niềm vui trong hành trình khám phá này.

                                                                                                              Đinh Thị Oanh - TT Thông tin - Thư viện