Áp dụng hoạt động nhóm trong dạy học góp phần nâng cao kết quả học tập Tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La.

Tác giả : Nguyễn Thị Châu Băng

Từ khóa : Tiếng Anh,Sáng kiến kinh nghiệm

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2020

Bộ sưu tập : Đề tài nghiên cứu khoa học

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0