Áp dụng thủ thuật phỏng vấn (interview) trong hoạt động sau đọc nhằm phát triển kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh cho học sinh

Tác giả : Nguyễn Thị Mai Hương

Từ khóa : Tiếng Anh,Kỹ năng đọc,Sáng kiến kinh nghiệm

Nhà xuất bản : Cao đẳng Sơn La

Năm xuất bản : 2021

Bộ sưu tập : Đề tài nghiên cứu khoa học

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0