Giáo trình Kỹ thuật nhiệt

Tác giả : Trần Văn Lịch

Từ khóa : Kỹ thuật nhiệt, Vật lý

Nhà xuất bản : Hà Nội

Năm xuất bản : 2007

Bộ sưu tập : Tài liệu tham khảo

Số lần đọc : 1

Số lần tải : 0