Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả : Nguyễn Trung Đồng;Bùi Thị Mai Hoa

Từ khóa : Giáo trình kỹ thuật vi xử lý,Kĩ thuật,Vi xử lý

Nhà xuất bản : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản : 2010

Bộ sưu tập : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0