GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT – LUẬT HIẾN PHÁP

Tác giả :

Từ khóa : LÝ LUẬN CHUNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT – LUẬT HIẾN PHÁP,Giáo trình,Cao đẳng,Dịch vụ pháp lý

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0