Giáo trình môn học Marketing

Tác giả : Trần Thị Thanh Thủy;Đặng Thị Huyền Trang

Từ khóa : Giáo trình,maketing,cao đẳng

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0