GIÁO TRÌNH MÔN HỌC: NGHIỆP VỤ HỘ TỊCH, CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Tác giả : Đào Thị Liên

Từ khóa : Giáo trình,Cao đẳng,Dịch vụ pháp lý,Hộ tịch

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Năm xuất bản : 2019

Bộ sưu tập : Cao đẳng

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0